Spoločenskovedné predmety

Cieľom vzdelávacieho projektu je stimulovať záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a (prostredníctvom nich) aj svoju budúcnosť. Cieľom je prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, rodinu a krajinu, ale tiež posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v zjednotenej Európskej únii. Sprievodným cieľom je zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách, najmä medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi, zvýšiť vzájomnú toleranciu, založiť tradíciu budovania vlastných rodinných archívov a kroník, nájsť súvislosti medzi „veľkou históriou“ a „históriou každého človeka“ a nakoniec zistiť najpravdivejšie údaje a informácie o histórii vlastnej rodiny, čo a ako ju ovplyvnilo a formovalo.