Zásady ochrany osobných údajov

1.ÚVOD

1.1.ÚČEL POLITIKY {mcpo.sk} („nás“, „my“, „spoločnosť“) sa zaväzuje dodržiavať práva na súkromie návštevníkov a ostatných používateľov stránky {mcpo.sk} („stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) sme vytvorili, aby sme vám poskytli dôveru pri návšteve a používaní stránky a aby sme preukázali náš záväzok k čestným informačným praktikám. Tieto zásady sa vzťahujú iba na stránku, a nie na iné webové stránky, ku ktorým budete mať zo stránky prístup. Každá z nich môže obsahovať postupy a zásady zhromažďovania a používania údajov a zásad, ktoré sa podstatne líšia od týchto zásad.

 

1.2. UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

POZNÁMKA: Sme webovou stránkou so všeobecným publikom a žiadny náš obsah nesmerujeme konkrétne na deti do 13 rokov podľa zákona o ochrane súkromia detí online z roku 1998.

 

  1. POSTUPY ZBERU INFORMÁCIÍ

2.1. AKÉ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSŤ ZHROMAŽĎUJE?

Pri prevádzkovaní stránok od vás zhromažďujeme osobné informácie v niekoľkých rôznych situáciách. Prvou je, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom tlačidla „kontakt“. Pritom nám poskytnete svoje meno a e-mailovú adresu. Druhou možnosťou je, ak zanecháte komentár k blogovému príspevku, počas ktorého môžete byť požiadaní o meno a ďalšie informácie. Nie je potrebné, aby ste nám poskytovali informácie prostredníctvom týchto dvoch spôsobov k k plnohodnotnému používaniu a využívaniu stránky.

 

2.2. AKÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE SPOLOČNOSŤ ZHROMAŽĎUJE?

(a) AUTOMATICKY ZBIERA. Naše servery automaticky rozpoznávajú názvy domén a adresy IP návštevníkov (počet pridelený počítačom na internete). V tomto procese nebudú zverejnené žiadne vaše osobné údaje. Stránka môže tiež zhromažďovať anonymné „prevádzkové údaje,“ ktoré vás osobne neidentifikujú, ale ktoré môžu byť užitočné na marketingové účely alebo na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame.

 

(b) COOKIES. Z času na čas môžeme použiť štandardnú funkciu „cookies“ hlavných aplikácií prehľadávača, ktorá nám umožňuje uložiť do vášho počítača malý kúsok údajov o vašej návšteve našich stránok. Súbory cookies nám pomáhajú dozvedieť sa, ktoré oblasti našej stránky sú užitočné a ktoré oblasti je potrebné vylepšiť prostredníctvom programov vrátane Google Analytics (alebo iných). Môžeme tiež používať súbory cookies zo sociálnych stránok a programov tretích strán vrátane Facebook-u, Google Plus-u a Twitter-u (alebo iné). Cookies môžete zakázať pomocou prehľadávača alebo nezávislých programov dostupných online. Ak sa však rozhodnete túto funkciu deaktivovať, vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami sa môžu znížiť, pretože niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

 

(c) SPONZORING A REKLAMA. Môžeme sa rozhodnúť prijať sponzoring alebo reklamu na tejto stránke. Ak k tomu pristúpime, mali by ste vedieť, že uvedení sponzori a inzerenti dostanú prístup k údajom o zobrazeniach a kliknutiach. Vaše osobné identifikačné údaje inzerentom ani sponzorom nikdy nebudeme poskytovať.

 

  1. POUŽITIE A ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

3.1. ČO ROBÍ SPOLOČNOSŤ SO ZOSBIERANÝMI INFORMÁCIAMI?

 

(a) OSOBNÉ INFORMÁCIE. Osobné identifikačné údaje nezverejňujeme žiadnym tretím stranám okrem tých, ktoré používame na uľahčenie fungovania stránky, ako je napríklad hostiteľská spoločnosť a e-mailový program na zasielanie pošty.

 

(b) ANONYMNÉ INFORMÁCIE. Na analýzu prenosu informácii na našej stránke používame anonymné informácie. Ďalej môžeme použiť anonymné IP adresy, aby sme pomohli diagnostikovať problémy s našim serverom, spravovali našu stránku alebo zobrazili obsah podľa vašich preferencií. Informácie o doprave a transakciách môžu byť tiež zdieľané s obchodnými partnermi a inzerentmi súhrnne a anonymne.

 

(c) POUŽÍVANIE COOKIES. Propagácie alebo reklamy zobrazené na našom webe môžu obsahovať súbory cookies. Nemáme prístup ani kontrolu nad informáciami zhromaždenými externými inzerentmi na našom webe.

 

(d) ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ. Môžeme zverejniť akékoľvek informácie, ktoré pre vás máme, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere veríme, že takéto kroky sú potrebné na (1) vykonanie v súlade s nariadeniami zákona alebo v súlade s právnym procesom, ktorý je nám poskytnutý, (2 ) chránime a bránime naše práva alebo majetok alebo používateľov stránky alebo (3) v naliehavých prípadoch chránime bezpečnosť verejnosti alebo používateľov stránky.

 

(e) PREDAJ INFORMÁCIÍ. Z dôvodu prispôsobenia sa zmenám v našom podnikaní môžeme predávať alebo kupovať časti webových stránok alebo našej spoločnosti, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom týchto webových stránok. Ak spoločnosť alebo v podstate všetky jej aktíva získa tretia strana, informácie o používateľovi budú jedným z aktív prevedených na nadobúdateľa.

 

4.BEZPEČNOSŤ

Stránka má zavedené bezpečnostné opatrenia zabraňujúce strate, zneužitiu a pozmeneniu informácií, ktoré od vás získame. Neposkytujeme však nijaké záruky týkajúce sa našej schopnosti zabrániť akejkoľvek takejto strate vám alebo akejkoľvek tretej strane vyplývajúcej zo straty, zneužitia alebo zmeny.

 

5.WEBOVÉ OBLASTI, KTORÉ SPOLOČNOSŤ NEDOKÁŽE KONTROLOVAŤ

 

5.1.WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Táto stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak sa rozhodnete tieto webové stránky navštíviť, je dôležité pochopiť, že naše postupy ochrany osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahujú. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať pravidlá ochrany súkromia na týchto webových stránkach a potvrdiť, že rozumiete ich praktikám a súhlasíte s nimi.

 

6.KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A AKTUALIZÁCIE OPATRENÍ

6.1. KONTAKTUJTE NÁS 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo našich postupov týkajúcich sa tejto stránky, kontaktujte nás pomocou odkazu „kontakt“ v ponuke v hornej časti stránky.

 

6.2. AKTUALIZÁCIE A ZMENY 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto pravidlá doplniť, zmeniť, aktualizovať alebo upraviť, tak aby odrážali zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov. Všetky takéto zmeny zverejníme na stránke vo viditeľnej oblasti. Potom si môžete zvoliť, či chcete prijať uvedené zmeny pravidiel alebo prestať stránku používať. Každá takáto zmena, aktualizácia alebo úprava bude účinná 30 dní po zverejnení na stránke. Je vašou zodpovednosťou občasné preštudovanie týchto pravidiel, aby ste boli v obraze a vedeli o zmenách a tým vyjadrili, že budete naďalej súhlasiť so všetkými podmienkami.

 

(a) Ak ste sa zaregistrovali na zasielanie e-mailovej komunikácie od nás, upozorníme vás tiež na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov e-mailom.