Praktiky

Metodicko-pedagogické stredisko Prešov / CMP, ci-dessous / est, aux termes du paragr. 14, ods. 2, písm. c / de la loi č. 361 Rec. Národnej rady Slovenskej republiky o správe štátu v oblasti školstva a školskej autonómie, organizácii ministra školstva Slovenskej republiky, riaditeľstvo ústredia, >> pre účely uskutočňovania metodických činností a externých školení pedagogických a nepedagogických zamestnancov >>. Príslušná je pôsobnosť škôl a školských inštitúcií, ústav a orgánov miest, obcí a samosprávnych krajov, ako aj škôl Prešovského a Košického kraja.

CMP Prešov:

  • organizovať formy ďalšieho vzdelávania i nepedagogického,
  • zabezpečovať odbornú činnosť v oblasti vzdelávania učiteľov (pedagógov) i nepedagogických osôb,
  • realizovať výskumnú činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov i nepedagogických osôb,
  • realizácia slovenských kompetencií na základe zodpovednosti ministra:
    • odborná záruka rómskych problémov,
    • odborná záruka ďalšieho vzdelávania učiteľov menšín (maďarskej, ukrajinskej a ruskej oblasti).

Centrum školenia, informácií, dokumentácie, poradenstva a konzultácií /ROCEPO/ s kompetenciou umožňujúcou zhromaždenia je objektívne, zamerané na stredne pokročilých študentov v školách s koncentráciou  na detí, daňový účet náklad a na špeciálne podmienky národnej rómskej menšiny.