Viacej publikácii

Témy pre tvorbu diplomových úloh zo slovenského jazyka a literatúry. Jazyky »» Slovenský jazyk 4985 6.00 3.

2 Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika, ako prostriedok demokratizácie a humanizácie vyučovania a školy. Jazyky »» Slovenský jazyk 4224 0.00 0.

3 Tvorba, použitie a analýza didaktického testu v školskej praxi. Jazyky »» Slovenský jazyk 3657 7.00 6.

4 Projekt Zázrak života. Jazyky »» Slovenský jazyk 2529 0.00 0.

5 Rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Jazyky »» Slovenský jazyk 2198 9.00 3.

6 Zlatá niť. Projekt využívajúci metódy dramatickej výchovy. Jazyky »» Slovenský jazyk 2194 0.00 0.

7 Ako na to? Maturitné úlohy pre cudzie jazyky. Jazyky 1962 0.00 0.

8 Metodika vytvárania diplomových úloh pre nemecký jazyk. Jazyky »» Nemecký jazyk 1381 0.00 0.

9 Literárno-hudobný projekt štruktúrovanej dramatickej hry. Jazyky »» Slovenský jazyk 1290 0.00 0.

10 Témy pre absolventské úlohy z ukrajinského jazyka a literatúry.